You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 47 Current »

Denna sida ska vara till hjälp för dig som väljer att utföra en Verifiering av tjänsteproducent (VavTP).


Error rendering macro 'viewppt'

The viewfile macro is unable to locate the attachment "KA.pptx" on this page

Hjälpavsnitt:


Kontaktpersoner

Under en verifiering av tjänsteproducent kommer en leveransansvarig hos Inera utses som kontaktperson.

Vi rekommenderar även att en kontaktperson hos systemleverantören utses för frågor och information.

Annars är kundservice på Inera alltid behjälpliga http://www.inera.se/kundservice/