Ineras ansvarsområden
Tillhandahålla testsviter och underlag
Tillhandahålla anslutningsunderlag och självdeklaration
Tillhandahålla nationella testmiljöer
Granska och bedöma anslutningsunderlag
Support och felsökning enligt gällande avtal
Granska och bedöma självdeklaration
Dina ansvarsområden
Fylla i och skicka in övergripande anslutningsunderlag (förstudie m.m.)
Skicka in blankett för anslutning mot SIT-miljön*
Verifiera uppfyllnad av verksamhetskrav
Verifiera informationsmodells-mappning
Validera information i sin kontext

Verifiera uppfyllnad av krav i RIVTA och tjänstekontraktsbeskrivningar (TKB)

Kunds testmiljöer
Testa med tillgängliga TK-testsviter för tjänstekontrakt
Rapportera avvikelser
Fylla i självdeklaration
Säkra kompetens för att utföra tester samt analysera utfallet

*) Webbtidbokning i 1177 vårdguidens e-tjänster saknas i SIT-miljön för närvarande, istället används QA-miljön.