Verifiering av tjänsteproducenter ska göras i testmiljöer som innehåller testdata som ej kan kopplas till skarpa personnummer samt att testmiljön ej är kopplad mot något system i produktion.

För tester av tjänsteproducentens funktionalitet använder du de SoapUI-testsviter som medföljer releasepaketen för aktuella domäner. Rekommenderat är även att låta anropen gå direkt mot den tänkta anslutningspunkten (ofta en regional tjänsteplattform). Då får man snabbt feedback på hur väl man uppfyller kraven i tjänstekontraktsbeskrivningarna utan att involvera fler komponenter som är potentiella felkällor.

Det rekommenderas dock att du i ett tidigt skede initierar uppkoppling mot den nationella tjänsteplattformens SIT-miljö, då denna process involverar förstudier, blanketter, brandväggar och andra saker som kan ta tid att få på plats*.

SIT-miljön ska användas för att validera innehållet som levereras av tjänsteproducenten, vilket görs i referensapplikationerna NPÖ och/eller Journalen*.

Efter godkännande av tjänsteproducent så ska du koppla upp din testmiljö mot QA-miljön, vilken är mer produktionslik. Det är där som End-2-End-tester genomförs i enlighet med respektive tjänsters (ex. NPÖ, Journalen och Webbtidbokning i 1177 vårdguidens e-tjänster) procedurer.

Sammanfattning av miljöer som används under hela anslutningsprocessen:

  • VavTP: Tester med TK-testsviter (egen testmiljö)
  • VavTP: Validering av informationsmappning (SIT)*
  • End-2-End: Tester med konsument i produktionslik miljö (QA)

*) Webbtidbokning i 1177 vårdguidens e-tjänster saknas i SIT-miljön för närvarande, istället används QA-miljön.