Ändringar som sker i en redan bedömd och godkänd tjänsteproducent behöver redovisas för att Inera ska kunna bedöma risker som kan uppstå på grund av ändringen. Ändringsanmälan gör man enligt hänvisning på https://www.inera.se/kundservice/avtal/krav-pa-anslutna/andringar/

De ändringar som behöver redovisas är de som kan ha påverkan på informationsförsörjningen och som omfattar följande delar av ett anslutningsobjekt:

  • Tjänsteproducent

  • Källsystem

  • Tjänstekontrakt

I samband med redovisning av ändringar behöver också planerad testning och omverifiering redovisas, vilket då omfattar plan för inlämnande av uppdaterad självdeklaration för aktuellt anslutningsobjekt som ska kompletteras med förändringar och testresultat.

Om Inera bedömer att ändringarna inte behöver verifieras, behöver inte självdeklarationen uppdateras och kompletteras. Om det däremot handlar om att anslutningsobjektet behöver omverifieras, så ska en uppdaterad självdeklaration skickas in till Inera för bedömning och godkännande