Egentester

Innan en verifiering påbörjas, rekommenderar Inera att kunden genomför egentester. Med egentester avses de tester som normalt genomförs hos kunden inför en ny release av ett system. Syftet är att tidigt upptäcka och åtgärda de avvikelser och problem som kan åtgärdas redan innan den formella Verifieringen av tjänsteproducent börjar.

Exempel på aktiviteter kan vara:

  • Smoketester
  • Grundläggande funktionella tester
  • TK-testsviter för aktuellt kontrakt

De testsviter som Inera tillhandahåller kan användas som stöd även i kundens egentester och utgör ett komplement till de manuella tester som kunden utför. Egentester ger kunden möjlighet att utvärdera mognaden av systemet som ska genomgå en Verifiering av tjänsteproducent.

Resultaten behöver inte rapporteras in till Inera.

Kund bör även:

  • Ha tillgång till kontaktperson hos källsystemsleverantör för felsökning och eventuella rättningar.
  • Ha tillgång till verksamhetskunnig och källsystemskunnig personal som kan lägga in testdata.
  • Ha kunskap inom Soap-UI för att kunna hantera testsviterna som följer med i releasepaketen.
  • Ha tillgång till egen testmiljö.
  • Ha kunskap om de tjänstekontrakt som ska anslutas utifrån tjänstekontraktsbeskrivningen.
  • Planera in för kommunikationstest i god tid innan testningen utförs (kan ta tid då det är flera roller som berörs)