Egentester

Innan en verifiering påbörjas, rekommenderar Inera att du genomför egentester. Med egentester avses de tester som normalt genomförs av dig inför en ny release av ett system. Syftet är att tidigt upptäcka och åtgärda de avvikelser och problem som kan åtgärdas redan innan den formella Verifieringen av tjänsteproducent börjar.

Exempel på aktiviteter kan vara:

  • Smoketester
  • Grundläggande funktionella tester
  • TK-testsviter för aktuellt kontrakt

De testsviter som Inera tillhandahåller kan användas som stöd även i dina egentester och utgör ett komplement till de manuella tester som du utför. Egentester ger dig möjlighet att utvärdera mognaden av systemet som ska genomgå en Verifiering av tjänsteproducent.

Resultaten behöver inte rapporteras in till Inera.

Du bör även:

  • Ha tillgång till kontaktperson hos källsystemsleverantör för felsökning och eventuella rättningar.
  • Ha tillgång till verksamhetskunnig och källsystemskunnig personal som kan lägga in testdata.
  • Ha kunskap inom Soap-UI för att kunna hantera testsviterna som följer med i releasepaketen.
  • Ha tillgång till egen testmiljö.
  • Se till så att konsument uppdaterar och skapar EI-post i SIT-miljön.
  • Ha kunskap om de tjänstekontrakt som ska anslutas utifrån tjänstekontraktsbeskrivningen.
  • Planera in för kommunikationstest i god tid innan testningen utförs (kan ta tid då det är flera roller som berörs)