En verifiering av tjänsteproducent innebär att ett antal olika aktiviteter genomförs. För att få en smidig process med minimala ledtider så rekommenderar Inera att man tidigt säkerställer olika typer av resurser.

Säkerställ att följande resurser finns tillgängliga:

  • Kontaktperson hos källsystemsleverantör som kan hjälpa till med t.ex. felsökning, koordinera eventuella rättningsleveranser, m.m.
  • Personal med kunskap om verksamheten och källsystemet som kan lägga in verklighetstrogen testdata och delta i validering av information i och för aktuell konsument.
  • Personal med kunskap om applikationen Soap-UI för att kunna hantera testsviterna som följer med i releasepaketen för de aktuella tjänstekontrakten.
  • Personal med kunskap om tjänstekontraktsbeskrivningen för de tjänstekontrakt som ska anslutas.
  • Personal med kunskap om hur organisationen nyttjar engagemangsindex och regelverket kring detta

Det är en fördel om man även har tillgång till:

  • Personal med teknisk kunskap om och tillgång till testmiljön, källsystemet och eventuella mellanliggande mappningsmoduler. Det är bra om denna personal även kan göra konfigurationsändringar m.m.