Ineras ansvarsområden
Tillhandahålla testsviter och underlag
Tillhandahålla anslutningsunderlag och självdeklaration
Tillhandahålla nationella testmiljöer
Granska och bedöma anslutningsunderlag
Support och felsökning enligt gällande avtal
Granska och bedöma självdeklaration
Dina ansvarsområden
Fylla i och skicka in övergripande anslutningsunderlag (förstudie m.m.)
Skicka in blankett för anslutning mot SIT-miljön
Verifiera uppfyllnad av verksamhetskrav
Verifiera informationsmodells-mappning
Validera information i sin kontext

Verifiera uppfyllnad av krav i RIVTA och tjänstekontraktsbeskrivningar (TKB)

Kunds testmiljöer


Tabellen nedan visar skillnad på ansvarsområde som skiljer sig om du väljer att avropa stödtjänst från Inera eller väljer att utföra Verifiering av tjänsteproducent själva.

AnsvarsområdeVavTP (tillitsmodell)VavTP (stödtjänst)
Testa med tillgängliga TK-testsviter för tjänstekontraktDuInera
Rapportera avvikelserDuInera
Verifiering av informationsmappningDuInera
Validering av information i sin kontextDuInera + Du
Dokumentation för anslutningDuInera + Du
Fylla i självdeklarationDuInera
Genomföra kommunikationstesterInera + DuInera + Du
Säkra kompetens för att utföra tester samt analysera utfalletDuInera + Du