Självdeklaration granskas av Inera och de fel som upptäckts och rapporterats under testutförandet ska ses över. Är det avvikelser som kan vara viktiga för anslutningen kommer de behandlas i ett möte som hålls veckovis. Där beslutas det om anslutningen blir godkänd eller inte. Resultatet från granskningen och behandlade felrapporter meddelas av Inera.

Inera granskar och bedömer anslutningsobjektet enligt följande alternativ:

  1. Godkänd: Anslutningsobjektet tillåts ansluta till nationella tjänsteplattformen med eller utan godkända avvikelser.
  2. Godkänd med förbehåll: Anslutningsobjektet tillåts ansluta till nationella tjänsteplattformen med förbehåll att du genomför rättningar och kompletterande tester till överenskommet datum/release, som sedan granskas utifrån de rättningar som gjorts.
  3. Underkänd: Anslutningsobjektet tillåts INTE att ansluta till nationella tjänsteplattformen. Du behöver åtgärda ej godkända avvikelser och genomföra tester på den nya releasen. Inera och du kommer överens om en ny tidplan och enligt den genomför Inera en ny granskning av uppdaterat självdeklarationsunderlag.