Självdeklaration granskas av Inera och de fel som upptäckts och rapporterats under testutförandet ska ses över. Är det avvikelser som kan vara viktiga för anslutningen kommer de behandlas i ett möte som hålls veckovis. Där beslutas det om anslutningen blir godkänd eller inte. Resultatet från granskningen och behandlade felrapporter meddelas av Inera.

Inera granskar och bedömer anslutningsobjektet enligt beskrivning av verifiering tjänsteproducent/tjänstekonsument, "Test och kvalitetssäkring" på Inera.se.