Denna sida ska vara till hjälp för dig som väljer att utföra en Verifiering av tjänsteproducent (VavTP).


Hjälpavsnitt:


Kontaktpersoner

Under en verifiering av tjänsteproducent kommer en leveransansvarig hos Inera utses som kontaktperson.

Vi rekommenderar även att en kontaktperson hos systemleverantören utses för frågor och information.

Annars är kundservice på Inera alltid behjälpliga http://www.inera.se/kundservice/