Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Denna sida ska vara till hjälp för anslutande organisation som väljer att utföra en Verifiering av tjänsteproducent.


Office Powerpoint
nameVavTP.pptx
width100%

Hjälpavsnitt:

Children Display


Kontaktpersoner

Under en verifiering av tjänsteproducent kommer en leveransansvarig hos Inera utses som kontaktperson.

Vi rekommenderar även att en kontaktperson hos systemleverantören utses för frågor och information.

Annars är kundservice på Inera alltid behjälpliga http://www.inera.se/kundservice/