Den dokumentation som ska avlämnas efter att testning utförts är en självdeklaration per tjänstekontrakt. Självdeklarationen ska fyllas i av dig i samband med testning och skickas till kundservice på Inera för granskning. Se nedan för mer information.

Instruktioner för att fylla i självdeklaration

Det är du som ska fylla i formuläret, men delar kan komma från testning som gjorts av leverantören av tjänsteproducentprodukten respektive källsystemprodukten.

Gula fält ska fyllas i av dig.

Gröna fält ska fyllas i av Inera.

Svaren kan kompletteras med hänvisning till bifogade bilagor, t.ex. egna testrapporter. Hänvisningar i självdeklarationen skall peka ut det specifika testresultatet, exempelvis specifika bilder eller textstycken.

I de fall där inte alla frivilliga regler stöds i tjänsteproducenten behöver detta motiveras i kommentarsfältet för aktuell punkt.  

Frågor som inte är relevanta för tjänsteproducenten behöver motiveras i kommentarsfältet för punkten. Vid eventuella frågor, kontakta Inera kundservice (www.inera.se/kundservice/kontakta-oss/) markera med "Test och kvalitetssäkring"

Färdigifyllda Självdeklarationen skickas till Inera för granskning. Se intruktioner under Frågor och Svar på www.inera.se.

Instruktioner för att skriva avvikelserapporter

För att underlätta för mottagaren av avvikelserapporten är det bra att vara så tydlig och specifik som möjligt. Nedan följer hjälpavsnitt för att förbättra rapporteringen.

  • Replikera - Går det att reproducera avvikelsen? 
  • Isolera - isolera avvikelsen, ta reda på exakt vad den beror på, ta bort onödiga steg
  • Maximera - maximera felet; variera testerna för att hitta det allvarligaste som kan hända
  • Generalisera - generalisera, hitta den variant av problemet som många kommer stöta på
  • Förkroppsliga - förkroppsliga; tänk på intressenterna, varför är det viktigt, vad kan det jämföras med?
  • Neutral ton - gör rapporten lätt att förstå, använd neutralt, professionellt språk

Avvikelserapporterna ska innehålla den information som behövs, och vara så lätta som möjligt att agera på.