Kända avvikelser

Kända avvikelser innebär de defekter som har hittats under testningen och som på något sätt avviker från uppfyllande av tjänstekontraktet. Dessa delas upp i två avsnitt i självdeklarationen:

  • Godkända avvikelser ska motsvara en avvikelse i INAV (Ineras Avvikelsehanteringssystem) och som pekar på en tidigare version av anslutningsobjektet - se länk till excel-ark längst ner på sidan. Undersök om tidigare bedömda avvikelser i anslutningsobjektet kvarstår och rapportera de avvikelser som kvarstår i självdeklarationen (i avsnittet Godkända avvikelser). 
  • Nya avvikelser är de defekter som har hittats under testningen men som inte finns med sedan tidigare i Ineras avvikelsehanteringssystem, dvs som inte har bedömts av Inera eller konsumerande tjänsters förvaltningar.
    De nya avvikelserna behandlas av Inera. I de fall det tas beslut på att det är en godkänd avvikelse eller en godkänd avvikelse med förbehåll utifrån ett TK-perspektiv, så knyts ärendet till en avvikelse i INAV och listas i det resultat som Inera rapporterar. Därefter ska tjänstekonsumenter ge ett utlåtande om huruvida avvikelser kan accepteras eller inte.

Avvikelser som godkänns och läggs upp i INAV är tillgängligt för alla, men enbart på rubriknivå tillsammans med beslut.

Resultat

  • I samband med att Inera genomför granskning av självdeklarationsunderlaget kan ytterligare ärenden (potentiella avvikelser) lyftas för beslut. I de fall det tas beslut på att det är en avvikelse, så knyts ärendet till en avvikelse i INAV och listas i det resultat som Inera rapporterar.
  • Avvikelsemöten hålls internt hos Inera där Ineras leveransansvarig eller anslutningskoordinator kan delta. På mötena går Inera igenom potentiella avvikelser där expertis från flera olika områden deltar i beslutsfattandet. För att en anslutning ska godkännas, får det inte finnas några avvikelser med beslut "ska åtgärdas" i underlaget.

Avvikelseprocessen

Begära information från Ineras Avvikelsehanteringssystem (INAV)

  • En organisation bakom en tjänsteproducent kan begära ut information om sina anslutningsobjekt, det innefattar även information om relaterade defekter, avvikelser och förbehåll.
  • En vårdsystemsleverantör kan begära ut information om anslutningsobjekt som pekar på vårdsystemet, det innefattar även information om relaterade defekter, avvikelser och förbehåll.
  • En organisation bakom en tjänstekonsument kan begära ut information om bedömda avvikelser.

Vänd dig till Ineras kundservice (ange ”Test och kvalitetssäkring” som Tjänst i kontaktformuläret).


Bedömda avvikelser

Avvikelser