Innehåll

En tjänstedomän innehåller ett till flera tjänstekontrakt. För varje tjänstedomän finns ett releasepaket som innehåller:

 • Testsvit för SoapUI
 • Schemafiler
 • Tjänstekontraktsbeskrivning (ett Word-dokument som innehåller beskrivning av samtliga tjänstekontrakt i domänen)
 • Självdeklaration (en självdeklaration per tjänstekontrakt)
 • Testfallsbeskrivning samt beskrivning hur man kommer igång med SoapUI

Testsviterna används under tjänsteproducentverifieringen, samt även som stöd vid utvecklingstester. Utfallet av testningen rapporteras i medföljande självdeklarationer. Det finns en självdeklaration per tjänstekontrakt.

Instruktion

Releasepaketen finns på rivta.se. Välj "Alla tjänstekontrakt" genom att klicka på länken. Leta upp det tjänstekontrakt som är aktuellt och klicka på länken i kolumnen "Engelskt domännamn" för att komma till den domänens sida. 

För att testa engagemangsindex behövs releasepaketet för domänen itintegration:engagementindex. I paketet hittar du en mock för tjänstekontraktet Update som fungerar som stöd i testandet.

Nedan följer anvisningar hur man laddar hem releasepaketet för GetCareContacts 3.0 i domänen clinicalprocess:logistics:logistics.


Filer i releasepaketet


.
|-- docs
|   |-- SjD_GetCareContacts_3.0.docx 	  											(Fylls i av anslutande part och skickas till Inera kundservice)
|   |-- TKB_clinicalprocess_logistics_logistics.docx 								(Tjänstekontraktsbeskrivning för aktuell domän)
`-- test-suite
  |-- GetCareContacts
  |   |-- GetCareContacts-doc.html 												(Förklarande dokument för testsviterna)
  |   |-- GetCareContacts-soapui-project.xml 									(SoapUI-projekt med testsviter)
  |   |-- constraints.xml 														(Schematronregler)
  | `-- data.xml 																	(Fil för ifyllnad av testdata)
  `-- soapui-support-1.3.10.jar 													(Stödbibliotek. Kopieras till mappen /bin/ext där Soap-UI är installerat)