För supportfrågor och buggrapportering hänvisas till kundservice på Inera. https://www.inera.se/kundservice/kontakta-oss/
Markera typ av ärende genom att välja "Test och kvalitetssäkring" för "Vilken av Ineras tjänster gäller ärendet?"

Alternativ om bilagor ska skickas med är att maila till : kundservice@inera.se och även då ska "Test och kvalitetssäkring" med i titelfältet.


Supporten hjälper till med: 
 • Testmiljö
 • Testförfarande/utförande
 • Otydligheter
 • TK-testsviter
 • Självdeklaration
 • Felsökning vid anslutning till SIT/QA
 • Felsökning vid testning via SIT/QA
 • Problem som rör referensapplikationerna (Journalen, NPÖ och Webbtidbokning i 1177 vårdguidens e-tjänster)


Skicka in ett supportärende via Ineras kundservice

Tänk på att de som läser ditt ärende får all den information som de behöver för att hjälpa till snabbt och smidigt så att motfrågor undviks.

Försök att få med så mycket som möjligt av dessa punkter:

 • Tjänstekontrakt som ansluts
 • Källsystem
 • Om möjligt ärendenummer för anslutning i Marval
 • Samt att ni i ärendet är specifik i problematiken


Buggrapportering

Finner du något som inte är som det ska, antingen i releasepaketen eller någon annan Ineraägd produkt, så tar Inera emot buggrapporter.

För att underlätta för mottagaren av buggrapporten är det bra att vara så tydlig och specifik som möjligt. Nedan följer hjälpavsnitt för att förbättra buggrapporteringen.

 • Replicate - reproducera buggen
 • Isolate - isolera buggen, ta reda på exakt vad den beror på, ta bort onödiga steg
 • Maximize - maximera felet; variera testerna för att hitta det allvarligaste som kan hända
 • Generalize - generalisera, hitta den variant av problemet som många kommer stöta på
 • Externalize - förkroppsliga; tänk på intressenterna, varför är det viktigt, vad kan du jämföra med?
 • Neutral tone - gör rapporten lätt att förstå, använd neutralt, professionellt språk

Buggrapporterna ska innehålla den information som behövs, och vara så lätta som möjligt att agera på.